pmc-hoeksche waard logo

Kinderfysiotherapie

 
Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. Een kind komt bij de kinderfysiotherapeut terecht na verwijzing van een arts, op advies van school, het consultatiebureau of omdat de ouders ongerust zijn over de motorische ontwikkeling van hun kind.
Onze kinderfysiotherapeuten behandelen onder andere:
 
  • Baby’s van 0 tot 2 jaar met o.a. een voorkeurshouding (met of zonder een asymmetrie van het hoofdje), een vertraagde motorische ontwikkeling, overstrekken of erg slap zijn, een orthopedische of neurologische afwijking en huilbaby’s. De zuigelingen worden indien mogelijk aan huis behandeld.
  • Peuters en kleuters met o.a. bewegingsangst, veel vallen, afwijkende voetstand of looppatroon, pijnklachten, orthopedische of neurologische afwijkingen of moeite met specifieke vaardigheden zoals knutselen, tekenen en balvaardigheden.
  • Schoolkinderen (6-12 jaar) met o.a. schrijfproblemen, niet mee kunnen komen met gym of sport en orthopedische of neurologische problemen.
  • Jongeren (12-18 jaar) met o.a. houdingsproblemen, sportblessures en orthopedische of neurologische afwijkingen.
  • Kinderen en jongeren met EMB: ernstige meervoudige beperkingen.
 
Met behulp van een intakegesprek, een observatie en een motorisch onderzoek krijgt de kinderfysiotherapeut een goed beeld van het motorische niveau van het kind en de hulpvraag. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt samen met het kind (afhankelijk van de leeftijd) en ouders een behandelplan op, soms is alleen advies voldoende.

De behandeling is gericht op stimuleren van de motorische ontwikkeling en wordt kindvriendelijk, vaak in een spelvorm, aangeboden waarbij ouders actief betrokken worden bij de behandeling. Hiermee wordt geprobeerd om de voorwaarden te scheppen voor een optimale ontwikkeling van het kind.
 
 
Voor kinderfysiotherapie kunt u terecht bij de volgende teamleden:
Sanne Hinten-Akkermans
Chanouk Hoogmoed